اینستاگرامتلگرام

انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران

Hamidsarajan Iranairsports 1280x720 - انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران

با حکم رئیس انجمن ورزشهای هوایی آقای حمید سراجان به سمت دبیر انجمن هوایی و آقای محمد خرسند به سمت مشاور آموزش و همچنین آقای بابک حسینی به سمت کارگروه طرح و برنامه انجمن ورزشهای هوایی منصوب شدند.

MohammadKhorsand Iranairsports 300x225 - انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران Hamidsarajan Iranairsports 300x225 - انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران BabakHosseini Iranairsports 300x225 - انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران

یک دیدگاه بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما