اینستاگرامتلگرام

دوره مبتدی آموزش پاراگلایدر

* پيش­نياز:

هنرجو بدون آموزش اوليه، میتواند وارد دوره گردد

** توضيحات:

حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 3 ماه می­باشد

الف) تاريخچه پاراگلايدر:

 1. معرفی و تعريف ورزشهای هوايی
 2. آناليز اسم پاراگلايدر و ورزش پاراگلايدينگ

ب) مبانی اوليه آيروديناميك:

 1. اجزاء تشکیل دهنده پاراگلایدر
 2. تعريف Airfoil و اسامی تشكيل دهندهآن
 3. تعريف Airflow
 4. تعریف Aerodynamic و ترسيم نيروهای آئروديناميکی
 5. آزمايشVenturi
 6. قانون برنولی ( Bernoulli Principle )
 7. خاصيت واگرايی و همگرايی در سيالات
 8. تطابق قانون برنولی بر رویAirfoil
 9. توضيح و تاثير نيروی Weightو انرژی پتانسيل در پرواز با پاراگلايدر
 10. باد نسبی ( Relative Wind )
 11. مسير پرواز ( Fly Path) ، خط افق ( Horizontal ) ، خط وتر (  Chord Line)
 12. زوايا در پرواز( Angle of Attack , Glide Angle , Attitude )
 13. انواع سرعت در پرواز : Wind Speed , Ground Speed , Air Speed
 14. تعريف Fly Domain و انواع Air Speed
 15. دليل Take Off و Landing رو به باد
 16. تعريف Stall و Flare Out و تفاوتشان
 17. تعريف Drag
 18. تعريف Turbulence
 19. روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر : Center Of Gravity  وBrakes
 20. طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و مراكزTest  و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر
 21. Traffic Pattern شامل : PTU , PTL , PT8 , PTS
 22. Side Effect

ج) سيلابس عملی

 1. تمرینات زمین هموار حداقل 4 جلسه حداقل در 3 روز
 2. تمرینات شیب و تپه    حداقل 2 روز و حداقل 12 پرواز
 3. پرواز دونفره حداقل 1 پروازبا مربی
 4. پرواز بلند حداقل 3 پرواز بلند
Call Now Buttonتماس با ما