اینستاگرامتلگرام

دوره مقدماتی آموزش پرواز با پاراگلایدر

*پيش نياز:

دارا بودن گواهینامه Beginner با تاریخ معتبر

** توضیحات:

حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، 6 ماه می­باشد

الف) Meteorology:

 1. تعریف Turbulence و انواع آن (Mechanical, Wake, Thermal, Shear )
 2. تعریفWind Gradient(چرا باید با حداکثر سرعتTrim Speed فرود آمد)
 3. Wind Shear و  Wind Chill
 4. Sea Breeze و Land Breeze
 5. Anabatic wind  و katabatic wind
 6. زمین و تاثیر آن بر جریانات هوایی (Ground effect)
 7. تعریف مختصر و تقسیم بندی ابرها – محدودیتهای و خطرها
 8. تعریف توده
 9. تعریف جبهه

 

ب) Aerodynamic:

تعریف و رسم نیروهایAerodynamic برروی پاراگلایدر ( RFA, Weight, Drag, Lift)

انواع Drag (Induced, Parasitic[1- Form, 2-Skin])

Total Drag و رسم نمودار آن

تعریف  Aspect Ratioو تاثیر آن بر Stability 

انواع Take Off ( Forward, Cross Wind Take Off, Reverse )

تعریف و شکل پروسهStall  با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack

انواع Stall   (  B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall  )

تعریف و توضیح Critical Time

انواع  Tuck  و Recovery آنها

تاخیر در گردش، Adverse Yaw

روش Crabbing Technique

تعریف Sink Rate – Glide Ratio

قوانین ترافيك هوايی

روشهای اوجگيری ( Thermal, Ridge Soaring   )

روشهای کاهش ارتفاع   Rapid Decent

(  Turn 360, Big Ears, Spiral Dive, B-Line Stall)

ج ) سيلابس عملی:

 1. توانایی آنالیز محل پرواز
 2. توانایی آنالیز شرایط جوی
 3. تمرینات زمینی Ground Handling
 4. اجرای انواع Take off در شرایط متعارف
 5. آشنایی با شرایط پرواز درThermal  با هدایت مربی
 6. آشنایی با شرایط پرواز در(Ridge)  با هدایت مربی
 7. Big Ears
 8. پرواز در حداقل 2 سایت مختلف
 9. حداقل 25 پرواز Soaring

10.اجرای صحیح الگوهای چهارگانه فرود

11.اجرای صحیح گردش بازوايای 90 ،180 ،360

12.ثبت پرواز در Log Book با تائید مربی

 

Call Now Buttonتماس با ما